Dr n. med. Pawel LisMD, PhD - Clinic Director - neurosurgeon

  Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Kilkunastoletnie doświadczenie w leczeniu operacyjnym schorzeń kręgosłupa.

  Specjalista w dziedzinie neurochirurgii

  1991 – 1997 – Akademia Medyczna w Warszawie – I Wydział Lekarski,
  1997 – Dyplom lekarza medycyn,
  2005 – Specjalizacja z neurochirurgii,
  2006 – Doktorat.

  Staż zawodowy

  1997 – 1998
  10/1997 – 04/1999
  05/1999 – 06/2000
  12/1999 – 05/2005
  07/2000 – 07/2003
  08/2003 – 11/2005
  05/2006
  11/2006

  01/2005

  Staż podyplomowy, Szpital Praski, Warszawa
  Przedstawiciel medyczny firmy Pharmacia&Upjohn,
  Oddział Neuroortopedii Centrum Rehabilitacji, Konstancin,
  Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie neurochirurgii,
  Klinika Neurochirurgii AM SP CSK ul. Banacha 1a, Warszawa,
  Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii Szpitala Uniwersyteckiego, Bydgoszcz,
  Klinika Neurochirurgii AM SP CSK ul. Banacha 1a, Warszawa,
  Z-ca Ordynatora Oddziału Reumoortopedii i Chirurgii Kręgosłupa w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie – Jeziornej,
  Dyrektor medyczny Kliniki Rehabilitacji NZOZ Nwy Dwór.

  Rozwój naukowy

  W ramach specjalizacji 4 edycje Polskiej Szkoły Neurochirurgii:

  czerwiec 2001 r.
  czerwiec 2002 r.
  maj 2003 r.
  maj 2004 r.
  Rzym 2002
  Ameliówka 2002
  Amsterdam 2003
  Kraków 2004
  Praga 2005
  Kurs z zakresu schorzeń kręgosłupa i nerwów obwodowych
  Kurs z zakresu chorób naczyniowych OUN
  Kurs z zakresu neuroonkologii
  Kurs z zakresu neurotraumatologii, neurochirurgii dziecięcej, neurochirurgii czynnościowej i stereotaktycznej. Europejski Kurs dla Neurochirurgów (EANS)
  “Schorzenia kręgosłupa i nerwów obwodowych”
  Polska Szkoła Onkologii
  “Choroby naczyniowe OUN”
  “Guzy mózgu”
  “Neurotraumatologia, neurochirurgia dziecięca i funkcjonalna”

  Kursy Chirurgii Podstawy Czaszki:

  • “Anatomia i techniki chirurgiczne w chirurgii podstawy czaszki”, Warszawa 2002,
  • “Anatomia i techniki chirurgiczne w chirurgii podstawy czaszki linii pośrodkowej”, Warszawa 2003,
  • “Anatomia i techniki chirurgiczne w chirurgii podstawy czaszki: choroby kąta mostowo – móżdżkowego i kości skroniowej”, Warszawa 2004,
  • “Anatomia i techniki chirurgiczne w chirurgii podstawy czaszki: zmiany środkowego dołu czaszki, dołu podskroniowego i opuszki żyły szyjnej wewnętrznej”, Warszawa 2005.
  • kwiecień – lipiec 2005: międzynarodowy staż w Klinice Neurochirurgii w Lariboisiere Hospital w Paryżu we Francji; kierownik Kliniki profesor Bernard GEORGE,
  • styczeń – kwiecień 2006 międzynarodowy staż w Klinice Neurochirurgii w Clinicni Center w Ljubljanie, Słowenia; kierownik Kliniki profesor Vinco V. DOLENC,
  • grudzień 2006 – międzynarodowe szkolenie w technikach endoskopowego leczenia dyskopatii w odcinku lędźwiowym i szyjnym kręgosłupa, Klinik Bagatele, Bordeaux, Francja, dr Jean Destandau,
  • październik 2007 – międzynarodowe szkolenie w zakresie zaawansowanych technik chirurgii kręgosłupa, Memphis, USA,
  • listopad 2007 – międzynarodowe szkolenie w technice przez skórnej dyscektomii metodą Nukleoplastyki, Freiburg, Niemcy.
  Kongresy i zjazdy
  • VII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii PTNch, Bydgoszcz 1999,
  • VII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii PTNch, Bydgoszcz 1999,
  • IX Sympozjum Sekcji Neuroortopedii PTNch, Wrocław 2001,
  • Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Szczękowej i Chirurgii Twarzy, Szczecin 2001,
  • Kongres Ogólnopolski PTNch, Rzeszów 2001,
  • Kongres Ogólnopolski PTNch, Rzeszów 2001,
  • XII Światowy Kongres Neurochirurgów (WFNS), Sydney 2001, Australia,
  • X Sympozjum Sekcji Neuroortopedii PTNch, Konstancin 2002,
  • VI Kongres Europejskiej Federacji Krajowych Towarzystw Ortopedii i Traumatologii (EFORT), Helsinki 2003, Finlandia,
  • II Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki (PTCPC), Falenty 2003,
  • 12th Europejski Kongres Neurochirurgii (EANS), Lizbona 2003, Portugalia,
  • XII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii PTNch, Kazimierz 2004,
  • III Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki (PTCPC), Falenty 2005,
  • XIII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii PTNch, Łódź 2006,
  • I Międzynarodowe Sympozjum “Kontrowersje i postępy w chirurgii kręgosłupa”, Zakopane 2006,
  • Eurospine, Istanbuł 2006, Turcja,
  • Zjazd Północnoamerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Austin 2007, USA.
  Członek towarzystw naukowych
  • Polskie Towarzystwo Neurochirurgów (PTNch),
  • Sekcja Neuroortopedii PTNch,
  • Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki (PTCPC).