Rehabilitacja dla Ozdrowieńców po Covid-19

Leczenie rehabilitacyjne dedykowane jest dla wszystkich osób, które przebyły COVID-19, zarówno w leczeniu szpitalnym jak i domowym.

Dlaczego potrzebna jest rehabilitacja po przebytej chorobie COVID-19?

Wiele osób, którym udało się pokonać chorobę ma problemy z układem oddechowym, zmęczeniem czy wzmożoną męczliwością. Bardzo często odczuwane są też dolegliwości związane z bólami mięśniowymi i osłabieniem siły mięśniowej.

Osoby, które spędziły kilka tygodni na szpitalnym łóżku, niekiedy pod respiratorem, odczuwają przykurcze mięśni, osłabienie mięśniowe, bóle kręgosłupa (głównie lędźwiowego). To powoduje zwiększenie problemów z wykonywaniem codziennych czynności życiowych.

Objawy zmęczenia i obniżonej sprawności utrzymują się przez wiele tygodni po wyleczeniu. Dotyczy to zarówno osób leczonych szpitalnie jak i osób przechodzących COVID-19 bezobjawowo.

Kto nie może skorzystać z rehabilitacji?

Przeciwwskazaniem do leczenia rehabilitacyjnego jest:
brak samodzielności przy wykonywaniu podstawowych czynności;
zaburzenia psychiczne, które nie pozwalają na prawidłowe wykonywanie poleceń;
ciężkie nadciśnienie płucne;
ostra postać serca płucnego;
nieustabilizowana choroba niedokrwienna serca;
zastoinowa niewydolność krążenia;
choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia;
choroby nowotworowe w stadium przerzutów;
stany przebiegające z krwiopluciem i po niedawno przebytych krwotokach;
świeżo przebyty udar mózgu;
przebyty niedawno zabieg operacyjnych (do 3 miesięcy);
uzależnienie od leków i substancji, które w nadmiernym stopniu mogą zaburzyć proces rehabilitacji.

Na czym polega leczenie?

Program specjalistycznego leczenia zespołu pocovidowego ma na celu ograniczenie powikłań po przebytej chorobie, związanych z zaburzeniami ciśnienia krwij, poprawie ogólnej kondycji organizmu, usunięcia bólów kręgosłupa, poprawy siły mięśniowej.
Leczenie rehabilitacyjne oparte jest na indywidualnie dobranym programie zabiegów, prowadzonym przez wykwalifikowanych terapeutów, w wyjątkowo przyjaznym ośrodku rehabilitacyjnym. Terapia prowadzona jest indywidualnie, w kameralnym ośrodku, co pozwala na odpoczynek i powrót do dobrej kondycji emocjonalnej. Rekonwalescencji sprzyja położeniu ośrodka w dolinie Rawki i wyjątkowemu mikroklimatowi jak tu panuje dzięki otulinie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, który wspiera leczenie.

CEL LECZENIA.

oprawa wydolności wysiłkowej i krążeniowej
Poprawa siły mięśni
Zwiększenie pojemności płuc
Rozluźnienie mięśni oddechowych
Poprawa ogólnej sprawności fizycznej oraz jakości życia
Wsparcie emocjonalne

Co należy mieć z sobą przed przystąpieniem do leczenia?

Zaświadczenie o leczeniu i negatywny wynik testu na Covid-19
Wyniki EKG

Rehabilitacja po przebytym zarażeniu COVID 19,

prowadzona jest w systemie:
AMBULATORYJNYM (dojazdowo) oraz
STACJONARNYM (pobytowym)

Pakiet leczenia Ambulatoryjnego – 10 dni zabiegowych

Konsultacja lekarska
Przygotowania indywidualnego programu leczenia
Około 10 zabiegów dziennie (100 w trakcie leczenia)
Koszt całkowity 1500 zł

Pakiet leczenia Stacjonarnego (z zamieszkaniem) 13 dni

Konsultacja lekarska
Przygotowania indywidualnego programu leczenia
Około 10 zabiegów dziennie (100 w trakcie leczenia)
Całodzienne wyżywienie (3 posiłki dziennie)
Pokój jednoosobowy studio

Koszt całkowity 4200 zł