Barbara CypryńskaLekarz Medycyny - specjalista rehabilitacji, ortopedii, traumatologii

  W 1985 roku rozpoczęła studia medyczne na Akademii Medycznej w Sofii.
  W 1995 roku uzyskała tytuł lekarza rehabilitacji medycznej.
  Od 1 maja 1995 roku pracuje w oddziale ortopedyczno – urazowym z pododdziałem rehabilitacji narządu ruchu, którego jest obecnie kierownikiem w Szpitalu Powiatowym w Sieradzu.

  W latach 1995 – 2002 uzyskała następujące kwalifikacje zawodowe, z których korzysta w swojej praktyce lekarskiej:
  • tytuł specjalisty II stopnia z rehabilitacji medycznej 07.04.1998,
  • tytuł lekarza chirurgii ortopedycznej i traumatologii 30.10.2000,
  • członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji od 1993 roku,
  • członek Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii od 1998 roku,
  • członek Polskiego Towarzystwa Akupunktury od 1998 roku.
  Aktualnie zajmuje się ortopedią zachowawczą. W pracy wykorzystuje następujące kwalifikacje, potwierdzone certyfikatami:
  • współczesne kierunki w zakresie protezowania i aparatownia kończyn górnych i dolnych oraz tułowia. Klinika Rehabilitacji Instytutu Ortopedii i Rehabilitacji AM w Poznaniu,
  • aktualne kierunki postępowania rehabilitacyjnego. Klinika Rehabilitacji Instytutu Ortopedii i Rehabilitacji AM w Poznaniu,
  • leczenie usprawniające w leczeniu bólów kręgosłupa. Klinika Rehabilitacji Instytutu Ortopedii i Rehabilitacji AM w Poznaniu,
  • patomechanika jako podstawa planu leczniczego usprawniania w chorobach narządów ruchu. Akademia Medyczna w Warszawie,
  • osteoporoza – rola densytometrii w rozpoznawaniu i ocenie wyników leczenia. Klinika Endykrynologi CMKP w Warszawie,
  • lasery w medycynie. Centrum Techniki Laserowej w Warszawie,
  • laseroterapia i laserowa technika medyczna. Wytwórnia Aparatury WAMED w Warszawie,
  • w 2003 roku ukończyła teoretyczny i praktyczny kurs akupunktury w Centrum Leczenia Bólu i Akupunktury im.prof. Zbigniewa Garnuszewskiego.